HEJNÝ: Přehled prostředí

Autobus

  Porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu. Orientace v souboru dat obsahujícím jak stavy, tak změny, ale i porovnání.

Krokování

  Porozumění číslům pomocí změny polohy nebo porovnání poloh. Vstup k číslům záporným, později k práci se znaménky. Pomoc při řešení rovnic.

Děda Lesoň

  Práce s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Náročnější myšlenky při poznávání rovnic.

Krychlové stavby

  Poznávání prostorové geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna staveb podle daných podmínek. Zápis stavby i procesu jejího vytváření různými jazyky.

Sčítací trojúhelníky

  Poznávání bohatšího souboru čísel. Objevování zákonitostí jako cesty k urychlení řešení úlohy.

Násobilkové obdélníky

  Procvičování násobilky v grafickém prostředí, jež v budoucnosti umožní odhalovat vztahy mezi čtyřmi základními početními operacemi.

Parkety

  Získávání zkušeností s analýzou a syntézou skupiny rovinných tvarů.

Dřívková geometrie

  Poznávání rovinné geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna tvarů podle daných podmínek. První zkušenosti s obvodem, obsahem, jednoduchými zlomky a posloupnostmi.

Výstaviště

  Orientace v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii a číselnou řadu. Rozvoj schopnosti vzájemně propojovat různé řešitelské strategie.

Cyklotrasy

  Propojování aritmetické a geometrické situace. Systematické prohledávání všech možností. Odhalování nových vztahů vyvozených ze vztahů známých.

Pavučiny

  Poznávání vazeb souborů čísel. Zobecňování konkrétních poznatků. Rozvíjení schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus-omyl.

Biland

  Pohádkové seznamování se s dvojkovou soustavou, jazykem, který používají počítače.

Sova

  Propojení oblasti logického myšlení a galerie hledaných objektů (rovinná nebo prostorová geometrie, čísla, objekty běžného života).

Čtvercová mříž

  Jazyk šipek připravuje na pochopení souřadnicové soustavy. Šipka je znak statický, ale označuje pohyb, změnu. Šipka ukazuje na souvislosti geometrie a krokování.

Algebrogramy

  Odhalují hlubší souvislosti matematiky.