2. TŘÍDA: STOVKOVÁ TABULKA A VÝVOJOVÝ DIAGRAM

Na první hodině po prázdninách jsme mezi sebou přivítali nováčky a rovnou jsme se pustili do “práce”. Dostali jsme stovkové tabulky, ve kterých nám šotek vymazal některá čísla. Na ty, kteří si s tím poradili hravě, čekala další výzva – výstřižky ze stovkové tabulky. Společně jsme si o tabulce povídali, cestovali jsme po ní a počítali jsme. Pak jsme si ještě složili každý svoji stovkovou tabulku (a někdo zvládl i tři).

Přesunuli jsme se do prostředí vývojových diagramů, jeden diagram jsme si poskládali na koberec a zahráli jsme si na roboty, kteří plnili pokyny podle schématu. Na sobě jsme si tak mohli vyzkoušet, na jakém principu fungují počítače. Moc nás to bavilo a těšíme se, že si příště projdeme zase jiný diagram.

1. TŘÍDA: PAVUČINY

Naladili jsme se hrou “Číslo tě probudí”, troufli jsme si na čísla až do stovky a projeli jsme i stovkovou tabulku.

Dnes jsme se seznámili s novým prostředím Pavučiny. Moc nás bavilo. Nejprve jsme vyzkoušeli, jak pavučinky fungují a společně jsme si jednu velkou sestavili.

Pak jsme zkoušeli pavučiny řešit na tabuli a pracovním listu. Na to, že to bylo naše první setkání, jsme se jich vůbec nezalekli!

2. TŘÍDA: LINKY A MAGICKÉ ČTVERCE

Nastartovali jsme se hrou “Číslo tě probudí”, zároveň jsme potrénovali násobilku.

Společně jsme objevili kouzlo magického čtverce.

Sami jsme pak vyluštili další čtyři čtverce a sdělovali si své objevy.


Zopakovali jsme si, jak řešíme autobusové linky, diskutovali jsme svá řešení a zjistili, že někdy nemusí být jen jediné.


ÚLOHA:

Zdroj: http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/autobusove-linky

1. TŘÍDA: HRAJEME SI!

Dnešní hodina byla plná her, jak jinak než matematických. Rozdělili jsme se do tří týmů a postupně jsme se vystřídali na třech stanovištích.

1. stanoviště: SHUT THE BOX

2. stanoviště: CINK


3. stanoviště: STOVKOVÁ TABULKA

Hodinu jsme si prodloužili, protože jsme to “potřebovali dodělat”. 🙂