MATEMATIKA BEZ OBAV

DOUČOVÁNÍ – PŘIJÍMAČKY – MATURITA – HEJNÉHO METODA – KROUŽEK PRO DĚTI

KROUŽEK PRO DĚTI

Kroužek pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ Chvaletická. Hrajeme si s matematikou. Řešíme zajímavé úlohy Hejného matematiky.

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY

Čeká tě maturita, přijímačky, reparát? Potřebuješ dohnat distanční výuku? Nevíš si rady s Hejného příklady? Chceš si vyzkoušet Hejného matematiku?

HEJNÉHO METODA

Netradiční způsob výuky matematiky. Děti řeší zajímavé úlohy a využívají k řešení různé strategie. Děti matematika baví.

IMG_6855
radost
IMG_8306
IMG_6794
IMG_8175
IMG_8291
IMG_6697
IMG_6829
IMG_7853

Čekají tě přijímačky? Budeš maturovat? Připravuješ se na reparát?
Potřebuješ dohnat učivo z distanční výuky? Nevíš si rady s Hejného příklady?
Chceš něco vysvětlit nebo pomoct s přípravou do školy?

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Máš lektora jen pro sebe a výuku si tak přizpůsobíš, jak potřebuješ.

Cena je za 60 minut.

DVOJICE

Když přijdeš s kamarádem,
výuka vás oba vyjde levněji.

Cena je za 60 minut pro každého žáka.

SKUPINA

Výhodou skupinové výuky je
sdílení nápadů se spolužáky.

Cena je za 60 minut pro každého žáka.

Hejného metoda je netradiční způsob výuky matematiky.

Je vyvíjena od 40. let 20. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat, proč děti, které bez problémů řeší úlohy z učebnic, selhávají při řešení úloh nestandardních. Po desítkách let zkoumání a ověřování poznatků vyvinul Vít Hejný spolu se svým synem Milanem metodu, která je namísto formálních znalostí vzorečků zaměřená na budování mentálních schémat.

Využívá spoustu zábavných výukových prostředí sloužící k tomu, aby děti hravě a s radostí dobře porozuměly matematickým pojmům a vztahům mezi nimi. Cílem je, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.