HEJNÝ: Sběr dat (tabulkou)

Sběr dat (tabulkou) je první etapou rozvíjení schopnosti práce s daty.
Druhá etapa spočívá ve využití informace evidované v tabulce.

Zdroj:
HEJNÝ, Milan, Darina JIROTKOVÁ a Jana SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ. Matematika: pro 2. ročník základní školy- příručka učitele. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008, 183 s. ISBN 978-807-238-771-1, s. 34