HEJNÝ: Pavučiny

Pavučina je didaktické aritmetické prostředí pro žáky 1. stupně ZŠ, které má význam v tom,
že žáci:

  • odhalují vazby mezi šipkami, které pak využívají pro řešení těchto úloh,
  • procvičují aditivní operace, které se řetězí,
  • získávají zkušenosti s aritmetickými posloupnostmi a součtem několika členů těchto posloupností,
  • jedná se o propedeutiku lineárních rovnic.

Jde o propletená „vlákna“ s barevnými šipkami. Přitom šipky stejné barvy mají stejnou
hodnotu a šipky různých barev mají různou hodnotu.

Přínos pro rozvoj žáka:

  • procvičování početních operací,
  • rozvíjení logického myšlení,
  • poznávání číselných vztahů, které se v budoucnosti rozšíří na vztahy parametrické, později i na algebraické.

Zdroje:
Hejný, M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová, S. Matematika 2/1. díl: Pracovní učebnice pro 2. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2008
MÁLKOVÁ, Pavlína. Příručka pro rodiče, 2014
MF Dnes