HEJNÝ: Hra Sova

Při této hře dochází k propojení dvou oblastí – logického myšlení a oblasti, z níž je galerie
hledaných objektů (rovinná nebo prostorová geometrie, čísla, objekty běžného života).

Učitel nebo žák myslí na některý předmět ve třídě, číslo, tvar atd. Žáci se dotazují a on
odpovídá pouze Ano, či Ne.

Hra má naučit žáky ptát se na vlastnosti věcí, čísel a geometrických objektů.

Zdroje:
MÁLKOVÁ, Pavlína. Příručka pro rodiče, 2014
Hejný M., Jirotková D., Slezáková– Kratochvílová J., učebnice Matematika pro 1/ I. díl pro ZŠ, 1.vydání, Plzeň, FRAUS, 2007, ISBN 978-80-7238-626-0
HEJNÝ, Milan, Darina JIROTKOVÁ a Jana SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ. Matematika: pro 2. ročník základní školy- příručka učitele. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008, 183 s. ISBN 978-80-7238-771-7