HEJNÝ: Parkety

Prostředí Parkety vede děti k získání zkušeností s analýzou a syntézou rovinných tvarů.

Používá se při něm čtverečková podložka a vystříhané parkety. Žák si vybere patřičné parkety, které pokládá na podložku.

[obrázek] Hejný M., Jirotková D., Slezáková– Kratochvílová J., učebnice Matematika pro 1/ II. díl pro ZŠ, 1.vydání, Plzeň, FRAUS, 2007, ISBN 978-80-7238-627-7, s. 53