HEJNÝ: Dřívka

Dřívkové tvary slouží k poznávání rovinné geometrie manipulativní činností. Děti tvoří a přeměňují tvary podle daných podmínek. Získávají první zkušenosti s obsahem, obvodem, jednoduchými zlomky a posloupnostmi.

Úlohy s dřívkovými tvary prohlubují geometrické znalosti, rozvíjí logiku, učí žáky hledat řešení, diskutovat, argumentovat.

[obrázek] Hejný M., Jirotková D., Slezáková– Kratochvílová J., učebnice Matematika pro 1/ II. díl pro ZŠ, 1.vydání, Plzeň, FRAUS, 2007, ISBN 978-80-7238-627-7, s. 41