HEJNÝ: Zvířátka dědy Lesoně

Matematické prostředí Děda Lesoň umožňuje dětem pracovat s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Lesoň zvířátka baví a pořádá pro ně různé soutěže. Velice oblíbená je hra na přetahovanou. Kočka má sílu jako dvě myši. Je to první vztah, který děti poznávají. Další vztahy, se kterými se děti seznamují postupně, jsou následující: husa je stejně silná jako kočka a myš, pes je silný jako husa a myš, koza je silná jako pes a myš atd.

V tomto prostředí jsou postupně zaváděny různé typy úloh. Děti naprosto běžně používají základní ekvivalentní úpravy rovnic:
Výměna obou stran rovnice:
„Je jedno, jestli je první družstvo zelené a druhé žluté nebo naopak.“
Přičtení stejného čísla k oběma stranám rovnice:
„Do každého družstva můžu přidat stejné zvířátko, pořád budou stejně silná.“
Odečtení stejného čísla od obou stran rovnice:
„V každém družstvu je jedna myš, tak je můžu klidně dát pryč.“
Vynásobení obou stran rovnice stejným číslem různým od 0:
„Pes je stejně silný jako dvě kočky. A dva psi jako čtyři kočky. A tři psi jako šest koček. A tak pořád dál.“ 
Úpravy výrazů na jednotlivých stranách rovnice:
„Můžu vyměnit psa za dvě kočky a nic se nestane.“
Rovnice patří k pilířům matematiky. Při jejich výuce se obvykle zdůrazňuje nácvik postupů. Ale pro rozvoj matematického myšlení dítěte je důležitější chápání vztahů, které jsou rovnicemi popisovány. Proto je toto prostředí zaměřeno na situace, v nichž mohou děti odhalovat různé zákonitosti rovnic i jevů, které rovnice popisují.

Zdroje:

Hejný, M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová, S. Matematika 2/1. díl: Pracovní učebnice pro 2. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2008
http://www.bomerova.cz/deda-leson