HEJNÝ: Výstaviště

Orientace v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii a číselnou řadu. Rozvoj schopnosti vzájemně propojovat různé řešitelské strategie.

Jedná se o úlohy, kde žák hledá cestu výstavištěm. Výstaviště je polymino skládající se z jednotkových čtverců. Jeho nejčastější tvar je pravoúhelník. Jednotkové čtverce polymina jsou interpretovány jako místnosti výstaviště. Tyto místnosti jsou očíslovány od 1 do n. Místnosti, jejichž čísla se liší o 1, jsou sousední – příslušné jednotkové čtverce mají společnou stranu. Místnost s číslem 1 má aspoň jednu stranu, která není stranou žádné jiné místnosti. Stejně i místnost s číslem n. Cestou výstavištěm nazveme čáru, která prochází výstavištěm od místnosti 1 k místnosti n v pořadí 1, 2, 3, n. Úloha typu výstaviště vzniká tak, že některá čísla místností vymažeme a žádáme žáka, aby vymazaná čísla doplnil.

Zdroj: 
MÁLKOVÁ, Pavlína. Příručka pro rodiče, 2014