HEJNÝ: Neposedové

Prostředí Neposedů rozvíjí schopnosti rekonstruovat narušenou číselnou strukturu v prostředí běžných číselných vztahů, v prostředí součtových trojúhelníků nebo hadů.

Žáci používají metodu pokus – omyl, která je základem objevování nejen v matematice.

Z vyřešeného trojúhelníku utekla čísla, vrať neposedy zpět.

Zdroj:
MÁLKOVÁ, Pavlína. Příručka pro rodiče, 2014
Hejný, M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová, S. Matematika I/2. díl:
Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2007
http://blog.h-mat.cz/cs