HEJNÝ: Házení kostkou

Prostředí přispívá k získávání zkušenosti s náhodnými jevy a k porozumění zákonitostem v oblasti pravděpodobnosti. Žáci pracují se statistickými soubory.

Zdroj:

Hejný, M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová, S. Matematika 2/1. díl: Pracovní učebnice pro 2. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2008