HEJNÝ: Barevné trojice

Prostředí je zaměřené na rozvíjení řešitelských strategií aritmetických úloh.

Úkolem žáka při řešení je vytvořit trojice sčítanců z dané sady čísel, z nichž každý bude mít jednu ze tří barev a jejich součet bude například 10.

Přínos pro rozvoj žáka:

  • aplikace a opakování početní operace sčítání se zapojením logického myšlení,
  • hledání strategie pro záznam použitých čísel i kombinací, které je možné v dané situaci použít, nebo jejichž použití se ukázalo jako nevhodné,
  • prohlubování poznávání přirozených čísel a vlastností početních operací v aktivní práci s nimi,
  • trénování vytrvalosti v hledání řešení a setrvat v práci i po opakovaných neúspěšných pokusech.

Zdroj:
MÁLKOVÁ, Pavlína. Příručka pro rodiče, 2014