HEJNÝ: Autobus

Autobus je matematické prostředí, ve kterém děti procvičují základní spoje sčítání a odčítání, práci s tabulkou, evidenci děje, objevují zákonitosti tabulky apod. Je to také motivující pohybová hra umožňující osobní prožitek. Začíná dramatizací, kterou nejdříve předvede učitel, jen proto, aby nemusel nic vysvětlovat, ale pak předá všechny role žákům. Ti vlastně sami vytvářejí úlohy. Často si i vymýšlí různé příběhy.

Toto prostředí bude rozvíjet žákovu schopnost:
– matematizovat reálnou situaci,
– pamětně počítat,
– tvořit vhodný jazyk pro uchopení procesu,
– pracovat s daty,
– sestavovat tabulky,
– z dané informace vyvozovat další,
– odhadovat závislosti.

Postupně se začíná pracovat s tabulkou a děj zapisujeme do tabulky.

Řešením mnoha úloh žák tabulce dobře rozumí a lépe se v ní orientuje. Dalším krokem je rozdělení cestujících na muže a ženy.

Zdroje:
MÁLKOVÁ, Pavlína. Příručka pro rodiče, 2014
MF Dnes