2. TŘÍDA: ALGEBROGRAMY

Na začátku hodiny jsme se rozdělili do tří týmů a každý tým dostal k řešení 3 úlohy. Společnými silami jsme je zvládli všichni. Řešili jsme úlohu s mincemi, slovní úlohu s cestujícími a algebrogramy.

 

Samostatně jsme pak řešili úlohy z pracovního listu, využívali jsme při tom krychle, dřívka…

 

Zdroj: HEJNÝ, Milan. Matematika: pro 3. ročník základní školy. Ilustroval Lukáš URBÁNEK. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-824-0.